Vi hjälper dig med alla smålandsstaket, gärdesgårdar och plank

DET LILLA FÖRETAGET

FÖR ALLA STAKET

Jag heter Ulf Knutsson och jag startade företaget år 2000. Företagets specialitet är plank och högre vindskydd men vi gör alla typer av plank och staket. Utförandet och höjden utförs allt efter dina önskemål.


Staketets historia

De äldsta kända arkeologiska fynden av hankgärdesgårdar och smålandsstaket i Sverige har gjorts i Leksand, där man hittat rester av sådana från 1000-talet. Avståndet mellan störparen i en hankgärdesgård var under medeltiden 0,3-0,4 m men ökade senare till 1-1,5 m vilket var ungefärligt standardmått under 1700-talet. Vilket avstånd som används beror också på lokala traditioner. På Gotland är det vanligt med ca 0,6 m på smålandsstaket och gärdesgårdar.

Källa: wikipedia.org